KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İMHASI POLİTİKASI

 Amaç

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile her daim uyumlu olarak kişisel verileriniz veri sorumlusu olarak Sarasa Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda gerekli hallerde açık rızanızla ya da kanunda öngörülen haller kapsamında işlenebilecektir.

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın amacı, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket tarafından kişisel verilerinize ilişkin politikamız hakkında siz danışanlarımızı bilgilendirmektir.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın amacı, Şirket tarafından kamuya açık olarak işletilmekte olan ve link adresi https://www.sarakizildel.com/ olan web sitesinin (‘’web sitesi’’) işletilmesi sırasında söz konusu sitenin üyeleri, kullanıcıları ve/veya ziyaretçilerinin (“Danışanların”) çerezlerin (cookie)  kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıda bilgilerinize sunarız.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile

Ne tür kişisel veriler toplandığının açıklanması,

Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığının açıklanması,

İşlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizin belirtilmesi,

Veri sahiplerinin bilgilendirilmesi ve aydınlatılması, amaçlanmaktadır.

1- Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirketin Danışanlarından elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan Şirket’e ait ticaret sicil ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

ŞİRKET         : Sarasa Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

MERSIS NO : 0745-0875-2140-0001

ADRES          : Tomtom Mah. İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No: 187/147 Beyoğlu/İstanbul

WHATSAPP: 0 (532) 290 66 57

E-POSTA      : info@sarakizildel.com

2- Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Danışanlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; işbu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, üyenin tüm alışveriş bilgileri, işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Şirketin mobil ya da web uygulamasında kaydedilebilmektedir.

Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere,  kişisel verileriniz;

-Şirketin web sitesinde Danışan kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,

-Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,

-Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için Şirketin Danışan ile iletişime geçebilmesi,

-Şirket tarafından Danışana ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Danışana her tür vasıta ile gönderiminin sağlanması,

-Webinar, seminer, kurs, eğitim, etkinlik, bildirimler, makaleler, inziva çalışmaları gibi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Danışanlara güncel aktiviteler hakkında bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Danışanlara öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve her tür hizmetlerimizle ilgili Danışanlarımızın bilgilendirilmesi (Danışanlar bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi oluşturabilecek altyapı sağlanmıştır.)

-Danışana hizmet satışı sonrası  destek verilebilmesi,

-Danışanlara toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,

-Şirketin web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,

-Şirketin web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,

-Şirketin web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,

-Şirketin web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,

-Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili Danışanlarımız ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,

-Danışan ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için Danışanın verisini işlemenin zorunlu olması.

Ayrıca, Şirket mobil ya da web uygulamalarında kullanılan çerez ya da benzer formatlar aşağıda sayılan amaçlar nedeni ile kullanılmakta olup, bunlara ilişkin detaylı bilgilendirme sitede yer alan ‘Çerez Bilgilendirme Metni’nde’ detaylı olarak izah edilmiştir.

Şirket olarak çerez (cookie) kullanımı ile

-Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,

-Web sitesi ile nereden ve hangi cihazlardan bağlanıldığı web sitesi üzerinde hangi içeriğin görüntülendiği ve ziyaretin süresi gibi web sitesinin nasıl kullanıldığının tespiti de dahil olmak üzere; web sitesinin nasıl kullanıldığının belirlenmesi,

-Web sitesi üzerinden danışanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

-İletişim için adres, e-mail adresi, telefon ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

-Kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

-Danışanların ‘’ilgi alanlarını dikkate alarak” ilgilenebilecekleri webinar, seminer, kurs, eğitim, etkinlik gibi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Danışanlara güncel aktiviteler hakkında bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Danışanlara öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve her tür hizmetlerimizle ilgili Danışanlarımızın bilgilendirilmesi,

-Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemesi,

-Web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, web sitesinin analiz edilmesi ve web sitesinin  performansının, işlevselliğinin arttırılması, geliştirilmesi ve kullanım kolaylığının sağlanması,

-Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin Şirket tarafından yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi, gayesindeyiz.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz; iş bu politikanın  “Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı ile ‘’Aydınlatma Metni’’nin 2. maddesinde belirtilen ‘Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?’ başlığı altında belirtilen amaçlar doğrultusunda;

Şirketin yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan iş ortaklarına ve/veya hissedarlarına, tedarikçilerine ve diğer hizmet sağlayıcılara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, Kanun’un “Kişisel verilerin aktarılması” başlıklı 8. maddesi ile “Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması” başlıklı 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına ek olarak;

İş ortakları ve tedarikçilerle performans değerlendirme süreçleri ve bu süreçlerin organize edilmesi,

Telekomünikasyon ürünleri ve/veya hizmetleri, e-ticaret hizmetleri (ticaret platformları ve çevrimiçi açık arttırmalar dahil), ödeme hizmetlerinin sunulması,

Finans, yatırım, sigorta, bankacılık ve kredi kartları işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Telekomünikasyon ürün ve hizmetinin sunulması,

Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması,

E-ticaret hizmetinin sunulması çerçevesinde Şirket tarafından aktarılabilmektedir.

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz öncelikle Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, iş bu politikanın  “Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı” başlığı ile ‘’Aydınlatma Metni’’nin 2. maddesinde belirtilen ‘Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?’ başlığı altında sayılan hukuki sebepler ve amaçlar doğrultusunda Şirket tarafından işlenebilecek ve paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketin ticari faaliyetleri çerçevesinde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitemiz, sosyal medya mecralarımız, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz ve/veya faaliyetlerimizin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığımız taraflar, anlaşmalı kuruluşlar ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir.

5- Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi gereği haklarınız;

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları”  başlıklı 11. maddesi uyarınca;

-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda ‘Veri Sorumlusunun Kimliği’ başlığı altında belirtilen web adresimize info@sarakizildel.com mail yolu ile ya da Şirket adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, Şirket söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.

6- Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

Danışanlar web sitesi üzerinde paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin Kanun kapsamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir.

7- Kişisel verilerinizin güvenliği, muhafazası ve imhası

Şirket kişisel veri güvenliği ve kişi mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek hassasiyet ve farkındalığa sahiptir. Şirket olarak, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumanın sağlanması, kişisel verilerinizin gizli tutulması, gizliliğin sağlanması ve güvenliğin sağlanması için gerekli idari ve teknik önlemleri almaktayız. Gerekli durumlarda Şirket Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen Danışanlarımıza  ait kişisel veriler başta Kanun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun şekilde güvenliği sağlanarak Şirket tarafından işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen işleme amaçları için gerekli olan süre ve her halükarda yasal düzenlemelerde belirtilen kanuni zamanaşımı süreleri boyunca muhafaza edilmektedir. Anılan sürelerin sona ermesi veya bu yönde talebinizin uygun bulunması halinde, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda Şirket kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri:

Şirket tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi tekniklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sayılmıştır:

Sistemlerden Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; İlgili Danışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Sistemde bulunan ilgili verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi veya taşınabilir medyada yani flash ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.

Kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,

Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması söz konusudur.

Fiziksel Ortamda Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması: Kişisel verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir.

Fiziksel Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kağıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de, başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmektedir.

Şirket içinde elden çıkarılacak olan teçhizat bakımından öncelikle teçhizat üzerinde kişisel veri olabilecek herhangi bir bilgi olup olmadığı kontrol edilmektedir. Üzerinde kişisel veri olan teçhizatlar için birimler (disk, harici bellek, vs.) donanımlar sökülerek yedek parça olarak kullanıma alınabilir.

Depolama cihazının içerdiği bilginin bir daha okunamaması için klasik silme veya format işlemlerinin ötesinde yeterli düzeyde işlem yapılmaktadır.

Elden çıkarılmak istenen teçhizat aktif cihaz ise (modem, switch, router vb.) default ayarlara getirilerek elden çıkarılmaktadır.

Eğer kritik bilgi herhangi bir medya üzerindeyse (CD, DVD vb.) ortam kırılarak imha edilmektedir.

Gizlilik dereceli bilgi içeren, ama geçersizleşmiş, hatalı basılmış, kullanılmayacak olan tüm kâğıtlar, kağıt imha makinesi kullanılarak ve/veya tutanak altına alınmak suretiyle yakılarak imha edilmektedir.

Elden çıkarılan teçhizat mutlaka envanter listesinden düşürülmektedir.

İçinde bilgi barındırma yeteneği olmayan teçhizatlar zimmet ve envanterden çıkarıldıktan sonra ihtiyaca göre istenildiği gibi daha sonra kullanılabilir.

Üzerine Yazma: Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1’lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini imkânsızlaştıran veri yok etme yöntemidir.

Yukarıda sayılan durumlar gerçekleşmesi sırasında Şirket; KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

Şirket tarafından işlenen verilere ait saklama ve imha sürelerine VERBİS’te ve Kişisel Veri İşleme Envanteri’nde tespit edilerek yer almaktadır.

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Yukarıda yer verilen ilkelere uyum bakımından ise Şirket olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile veri güvenliğine ilişkin KVKK’da yer alan hükümlere uygun davranılmaktadır.

Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı Şirket seçecektir.

KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler Şirket tarafından re’sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Şirket bünyesinde kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler bakımından bir sınıflandırma yapılmakta ver her bir tip kişisel veri için saklama ve imha süreci belirlenmektedir.

Yasal yükümlülükler dikkate alınarak ve herhangi bir kişisel verinin saklanmasına ilişkin olarak bir süre öngörülmüş ise bu süreye riayet edilmektedir.

8- Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’nde Yapılacak Değişiklikler

Şirket, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Aydınlatma Metni üzerinde ve içeriğinde her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni metin olarak Şirketin kamuya açık web sitesine/mobil uygulamasına konulmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile Aydınlatma Metni’ne yönelik değişikliklerden haberdar olmanız için, sitemizi düzenli aralıklarla takip etmenizi öneriyoruz.

9- Online Görüşmelerde ne tür kişisel verilerinizi işliyoruz?

Zoom/SKYPE Uygulamalarının KVKK Kapsamında düzenlenmesi
6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu gereğince özel hayatın gizliliğine ve kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak Zoom, Skype vb. Uygulamalar üzerinden gerçekleştirdiğimiz online work shop kapsamında İşlenen kişisel verilerinize ilişkin mevzuat kapsamında da sizi bilgilendirmek isteriz.

Online workshop ve Coaching görüşmeleri tamamen genel ve özel kişisel verilerinizi kapsamaktadır. Zoom ve Skype uygulamaları üzerinden yapılan online workshop ve Coaching hiçbir şekilde kamera ve ses kaydı yapılmamaktadır. Aynı şekilde danışan tarafından kamera ve ses kaydı yapılması hukuka aykırı olup bu hususa uygun davranılmaması halinde cezai ve hukuki yükümlülük söz konusu olacaktır.
Gerek fiziksel gerekse online work shop ve Coaching Çalışmaları bakımından Kişisel verilerinizin korunması hususunda hiçbir fark bulunmamaktadır. Yukarıda düzenlenen tüm KVKK Hususları online workshop ve coaching çalışmaları için de geçerlidir. Danışan gizliliği yapmış olduğumuz işin içeriği bakımından esastır. Danışan mahremiyeti ve tüm kişisel verileri gizlilik kapsamında yer almaktadır ve yukarıda tarafınıza belirtilen istisnai durumlar haricinde hiçbir şekilde paylaşılmamaktadır.
Online workshop ve coaching çalışmalarının Kendi bünyelerindeki gizlilik politikaları gereğince toplanan veriler şirketimizin sorumlusu kapsamına girmemektedir.
Online workshop ve coaching çalışmalar için Zoom video communications, INC (“Zoom”) Şirketinden ve Skype uygulaması üzerinden hizmet alınmaktadır. Bu durumda görüşmeler Zoom üzerinden yapıldığı için veri sorumlusu Zoom’dur ve bu sebeple Zoom’un gizlilik politikasını incelemenizi öneririz.
Aynı şekilde Skype uygulamasının kendi bünyesinde yer alan gizlilik politikası gereğince veri sorumlusu Skype uygulamasıdır. Skype uygulamasına ilişkin KVKK prosedürüne Skype uygulamasının kendi web sitesinden ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Zoom platformu’nun sunucuları ve veritabanları yurtdışında bulunmaktadır. Bu nedenle bu platformlarla paylaşacağınız tüm veriler doğrudan sizin tarafınızdan yurtdışına aktarılmış olacaktır. Zoom’un veri işleme amaçları üzerinde şirketimizin bir kontrolü bulunmamaktadır ve bu amaçlar bakımından şirketimiz veri sorumlusu değildir.