KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”),10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i (“Tebliğ”), ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu olarak Sarasa Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi   ( “Şirket”) tarafından,  https://www.sarakizildel.com/ web sitesi (‘’web sitesi’’) üzerinden ve mobil uygulama (“Site”) ile ilgili hizmetleri sunarken kullandığımız çerez (cookie)  ve uygulamalar ile işlenen kişisel verileriniz hakkında siz değerli danışanlarımızı işbu Çerez Bilgilendirme Metni ile bilgilendirmek istiyoruz.

Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz

Web sitesi çerez (cookie) kullanan/kullanacak olan bir sitedir.

Şirketin web sitesini kullanarak çerez (cookie) ve benzeri formatlarının kullanımına izin vermiş olmaktasınız.

Web sitesini, mobil cep telefonunuzdaki aplikasyonlar, cep telefonunuzun internet bağlantısından veya direkt web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez (cookie) formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler aşağıda belirtilen amaçlar için cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak konulabilir.

Web sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler kullanmaktadır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında çerezlerin kaldırılması, reddedilmesi hususunda verilen ve aşağıda belirttiğimiz talimatları izleyerek çerezleri reddedebilir, kaldırabilirsiniz.  Ancak, bu durumda web sitesinin ve mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz kısıtlı şekilde sağlanabilir.

Çerezler (cookie), işbu Çerez Bilgilendirme Metni’nde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamaktadır. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Şirket tarafından Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmakta bu hususta şirketimiz tarafından idari ve teknik önlemler alınmaktadır.

Çerez Kullanım Amacımız

Şirket olarak çerez (cookie) kullanımı ile

-Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,

-Web sitesi ile nereden ve hangi cihazlardan bağlanıldığı web sitesi üzerinde hangi içeriğin görüntülendiği ve ziyaretin süresi gibi web sitesinin nasıl kullanıldığının tespiti de dahil olmak üzere; web sitesinin nasıl kullanıldığının belirlenmesi,

-Web sitesi üzerinden danışanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,

-İletişim için adres, e-mail adresi, telefon ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,

-Kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,

-Danışanların ‘’ilgi alanlarını dikkate alarak” ilgilenebilecekleri webinar, seminer, kurs, eğitim, etkinlik gibi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Danışanlara güncel aktiviteler hakkında bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Danışanlara öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve her tür hizmetlerimizle ilgili Danışanlarımızın bilgilendirilmesi,

-Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemesi,

-Web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, web sitesinin analiz edilmesi ve web sitesinin  performansının, işlevselliğinin arttırılması, geliştirilmesi ve kullanım kolaylığının sağlanması,

-Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin Şirket tarafından yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi, gayesindeyiz.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Şirketin kullandığı çerez türleri ile aşağıdaki gibidir:

Web sitesini kullanımınız sırasında geçerli olan internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini koruyan Oturum Çerezleri,

Tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan Kalıcı Çerezler,

Web sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, web sitesinin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden Danışanların yararlanabilmesi için kullanımı mecburi olan Zorunlu Çerezler,

Web sitesini Danışanların ziyareti sırasındaki davranış ve tercihlerinin hatırlanması, web sitesinin etkin bir şekilde kullanılması, web sitesinin Danışanların isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve web sitesi kullanım deneyiminde iyileştirici,  web sitesinin açılış hızı gibi teknik performansı artırmaya yönelik ve Danışanların kullanım metodu, alışkanlıkları hakkında verileri içeren, nitelikleri gereği kişisel verilerinizi de içerebilen İşlevsel ve Analitik Çerezler.

Şirket tarafından, ileride bilişim ve teknoloji alanındaki gelişmelere göre, farklı çerez türleri de kullanılabilir. Gerçekleşebilecek güncellemeler için web sitesini düzenli aralıklarla ziyaret etmenizi rica ederiz.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Web sitesini, mobil cep telefonunuzdaki aplikasyonlar, cep telefonunuzun internet bağlantısından veya direkt web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez (“cookie”) formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak saklanmaktadır.

Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

Web sitesini kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat Danışanların tarayıcılarını tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlaması halinde kullanıcı deneyim kalitesi düşebilir. Aynı şekilde Danışanların tarayıcılarını tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlaması web sitesine erişim sağlamanızı ya da web sitesinin çeşitli işlevlerinden  Danışanların yararlanmasını engelleyebilir.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:

Google Chrome: Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işareti”ni tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera: Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmiş”i seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari     :   Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak Kanun’un “İlgili kişinin hakları”  başlıklı 11. maddesi uyarınca;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@sarakizildel.com web adresimize mail yolu ile ya da Şirket adresine posta yolu ile usulüne uygun, kimlik bilgilerinizi belirtir şekilde iletmeniz halinde, Şirket söz konusu talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınarak talebinizi sonuçlandıracaktır.

İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz ve Kanun’a uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.

Şirket olarak web sitesinde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya web sitesine yeni çerezler ekleyebiliriz. Gerçekleşebilecek güncellemeler için web sitesini düzenli aralıklarla ziyaret etmenizi rica ederiz.