The Wild Woman’s Circle™

Öze Dönüş için Bir Davetiyedir.

‘Vahşi Kadın’ hepimizin bir parçasıdır. O, kimi zaman resmedilmeye çalışıldığı gibi çılgın ve medeniyet dışı birinin aksine, doğal hayata derinden ve ayrılmaz biçimde bağlı olan parçamızdır. Doğada bulanan her şeye ve algının bir parçası olarak kullandığı bedenine de bağlı; kısacası her kadının doğadan gelen ve doğanın bir parçası olan tarafını sembolize eder, bizi doğamıza, yani ‘doğaya geri dönmeye’ çağırır.

‘Vahşi Kadın’ bir arketiptir ve bu bakımdan bilinçdışından yükselip, doğru  zamanda devreye girebilir. O; sevilmek için “bir başkası olmamız” gerekmediğini, her kimsek böyle tamamen  mükemmel olduğumuzu ve her birimizin bedenimizin öz bilgeliğini kabul ederek zamanla açığa çıkaracağı doğal bir deha ile doğduğumuzu bize anlatan bir geçittir.

‘Vahşi Kadın’, kendimizi ona göre şekillendireceğimiz bir kalıptan ziyade geniş ve zengin iç tabiatımıza açılan bir kapıdır.

The Wild Woman’s Circle™ (Vahşi Kadın Çemberi) öze dönüş için bir davetiyedir.

Bedeninizin doğuştan gelen bilgeliği ile yeniden bağ kurma. Başa çıkma, sıkışma, son veriş ve eski alışkanlıkların altında yatan temellere yapılan bir yolculuk. Kalp kırıklıkları, yas ve travmaları salıvermek. Güç ve bilgelikle dolu olan kendi, şanlı, yabani özünüze bir yolculuk. Doğuştan hak ettiğiniz hazza sahip olmak.

Bu; gerçek kimliğinizi açığa çıkarma yolunda; yaşayan, her noktasıyla hisseden bedeninizle tekrar bir bütün olmanız için bir davetiye.

Her birimiz, bizim için doğru olanın ne olduğunu bildiğimiz doğal, beden haline gelmiş bilgeliğe; vahşi, evcilleştirilmemiş zihin-beden ve kalbe sahibiz. Bu durum her kadında farklı hisler uyandırır ve hiç kimsenin özü bir diğeri ile aynı değildir.

The Wild Woman Circle™ (Vahşi Kadın Çemberi) bir kadın olarak olduğunuz kişiyle geçilen deneysel bir etkileşimdir. Düzenlenmiş bir fikir ya da şablon değil; doğal yeteneklerinizi, hünerlerinizi ve size bahşedilen hünerlerinizi nazikçe açığa çıkarmaktır.

The Wild Woman’s Circle (Vahşi Kadın Çemberi), Michaela Boehm’un “The Wild Woman’s Way®” (Vahşi Kadının Yolu) eserinden ilham almıştır.

Egzersiz, hareket, dans, tefekkür ve ritüeller yoluyla bir kadın olarak dışavurumunuzu keşfedecek, kendiniz ve çevrenizle olan ilişkilerinizin derinliklerine ineceksiniz.

Bedeniniz aracılığıyla kendinizi gündelik hayatınızda ifade etmeyi öğreneceksiniz.

Her Wild Woman’s Circle™’ (Vahşi Kadın Çemberi) çalışmasında 4 bölüm vardır:

Giriş

Her bir çember görünmenize, duyulmanıza ve ifade edebilmenize yardımcı olan girişlerle başlar. Kendini buna adamış kadınlardan oluşan bir kabilenin parçası olacak, birlikte pratik yapma özgürlüğüne sahip olacaksınız.

Embodiment (Bedenleştirme)

Embodiment (Bedenleştirme) bedeninize geri dönmeniz için bir davettir.  Bedeninizin algıladığı ve gönderdiği sinyallere karşı uyanık olma sürecidir. Bedeninizi duyarlılaştıracak, canlandıracak hareket ve egzersizlere katılacaksınız.

Bağlanma

Kadın bedeni rezonans yoluyla öğrenir. Kendi öz dişi ifadenizi; diğer kadınlarla beraber hareket ederek, diyalog kurarak ve diğer dişil özlü pratikler yoluyla keşfedeceksiniz.

Ritüel

Kendiniz ve diğerleriyle bağ kurmak için derin ve güçlü ritüellere katılacaksınız.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki websitesini ziyaret edebilirsiniz.

Bağlantıda Kal!