ÜYELİK / KULLANICI SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİ

KULLANIM KOŞULLARI

Şirket :

ŞİRKET          : Sarasa Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

MERSIS NO   : 0745-0875-2140-0001

ADRES           : Tomtom Mah. İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187/147 Beyoğlu/İstanbul

WHATSAPP   : +90 532 290 66 57

E-POSTA        : info@sarakizildel.com

Web Sitesi : sarakizildel.com

‘’https://sarakizildel.com’’ web sitesine erişiminizden veya web sitesini  kullanımınızdan önce  bu sözleşmeyi okumanızı ÖNEMLE önermekteyiz.

Web sitesine erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler yürürlüğe girmektedir. Bu sözleşmenin yürürlüğünü kullanımı derhal durdurarak sona erdirebilirsiniz.

Şirket, bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, web sitesine  konulmakla  derhal yürürlüğe girer.

Bu değişikliklerden haberdar olunması için periyodik olarak bu sözleşmeyi incelemeniz önerilmektedir.

Web sitesine devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız değiştirilmiş sözleşmeyi onayladığınız olarak yorumlanacaktır.

İşbu sözleşme ve eklerinde yer alan bazı hüküm, şart ve metinlerde geçersizlik, iptal edilebilirlik, kanuna veya yetkili resmi makamların talimatlarına herhangi bir şekilde aykırılık veya icra edilemezlik hali bulunması, diğer hükümlerin ve sözleşmenin ve eklerinin bağlayıcılığını etkilemez.

İşbu sözleşmede yer alan madde başlıklarına açıklama amaçlı olarak yer verilmiştir. Madde hükmü ile çelişki olması durumunda Madde Başlığı bu sözleşmenin bir parçası olarak kabul edilmeyecektir.

 

I- TARAFLAR:

İşbu sözleşme, Tomtom Mah. İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No:187/147 Beyoğlu/İstanbul adresinde  Sarasa Kişisel Gelişim ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (bu sözleşmede ‘Şirket’ olarak anılacaktır.) ile  Şirketin domain haklarına sahip olduğu (bu sözleşmede yukarıda tanımlandığı üzere “Web Sitesi” olarak anılacaktır) sarakizildel.com internet sitesine üye olan/olacak/kullanacak (bundan böyle kısaca “Üye” olarak anılacaktır) gerçek kişidir.

II-TANIMLAR:

“Kullanıcı”: Web sitesine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

“Üye”: Web sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek kişiyi ifade eder.

‘’Danışan’’ Gerek online ve gerekse diğer şekillerde Şirketten hizmet satın alan gerçek kişiyi, ifade eder.

“Üyelik”: Web sitesinin ana sayfasının sağ üst ilgili bölümünden, “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından Üye olmak için gerekli olan formun online doldurulması, kimlik ve adres bilgilerinin online verilmesi ile kayıt işleminin yaptırılması ve Şirket tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır.

III- ŞİRKETİN TAAHHÜTLERİ

Veri sorumlusunun Üye’ye web sitesi üzerinden taahhütleri aşağıdaki gibidir

-Şirketin web sitesinde üye veya danışan kaydının açılması, kullanıcı veya danışan adı oluşturulması, güncellenmesi,

-Online satış veya tele-satış yapılması ve bunu sağlayabilmek için Şirketin Danışan ile iletişime geçebilmesi,

-Web sitesi üzerinden içerik, eğitim veya workshop satışı

-Şirket tarafından Danışan’a ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Danışana her tür vasıta ile gönderiminin sağlanması,

-Webinar, seminer, kurs, eğitim, etkinlik, bildirimler, makaleler, inziva çalışmaları gibi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, üyelere güncel aktiviteler hakkında bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, üyelere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve her tür hizmetlerimizle ilgili üyelerin ve danışanların bilgilendirilmesi (üyelerin ve danışanların bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi oluşturabilecek altyapı sağlanmıştır.)

-Danışana hizmet satışı sonrası destek verilebilmesi,

-Danışanlara ve üyelere toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,

-Şirketin web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,

-Şirketin web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,

-Şirketin web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,

-Şirketin web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,

-Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmelerin koşulları, güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili Danışanlarımız ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi,

İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SİSTEMİ:

Madde 4.

Üye, web sitesine üye olmak isterse, önce internet sitesi üzerinde yayınlanan Üyelik Formu’nu gerçeğe uygun kişisel verileri ile doldurmak ve bu bölümde belirtilmiş olan Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. Üye, bu yöndeki kararı doğrultusunda Kayıt Formu’nun altında bulunan (Üye Ol) veya (Vazgeç) butonunu tıklar.  Üye Ol butonunu tıklamakla işbu Sözleşmedeki şartları otomatik olarak Üye kabul etmiş sayılacaktır.

Üye, web sitesi üzerindeki bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu, kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” verilecektir. Söz konusu şifrenin hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmaması önemle hatırlatılmaktadır. Aksi takdirde doğacak sorumluluk tamamen üyeye aittir.

“Kullanıcı Adı” Üye’ye özeldir ve aynı “Kullanıcı Adı” iki farklı üyeye verilmez. “Şifre” sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamiyle kullanıcının sorumluluğundadır. Şirket, Üye’nin şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak zarardan sorumlu değildir. Şifresini unutan kullanıcı “Şifremi Unuttum” bölümüne yönlendirilerek yeni şifresini tanımlaması için güvenlik adımlarını tamamlayacaktır. Güvenlik adımlarını başarıyla tamamlayan Üye, yeni şifresini tanımlar, ve bu adımdan sonra İnternet sitesi’ne Üye olarak her giriş yaptığında bu yeni şifre geçerli hale gelecektir.

V-ÜYE’NİN TAAHHÜTLERİ

– Üye, web sitesi Üyelik Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zarardan sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin ihtarsız Şirket tarafından sona erebileceğini,

– Şirketin, web sitesi üzerinden sağladığı servislerin ve yazılımların telif hakkının Şirkete ve/veya şirkete lisans veren veya içerik sağlayan üçüncü şahıslara ait olduğunu, fikri mülkiyet haklarının korunduğunu, ihlali halinde  hukuki ve cezai sonuçlarından sorumlu olacağını, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp yaymayacağını, yayınlamayacağını, satmayacağını,

– Şirketin, web sitesi üzerinden sunduğu/sunacağı hizmetlerden yararlanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, web sitesine eklediği dosyaların ve içeriklerin sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu ve ŞirketiN bu içeriklerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

– Web sitesine zarar verecek veya şirketi başka internet siteleri ile hukuki uyuşmazlık doğuracak herhangi bir yazılımı veya materyali veya lisanslı ürünü bulunduramayacağını, kullanamayacağını, paylaşamayacağını, çoğaltmayacağını, yaymayacağını, yayınlamayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir zararın doğması halinde tüm hukuki  ve cezai sorumlulukları tek başına üstleneceğini ve Şirketin rücu hakkının daima saklı kalacağını,

– Üye’lerin hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış bir adresin verilmiş olmasından dolayı yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Şirketin sorumlu olmayacağını,

– Web sitesinde sunulan hizmetlere Şirketin belirlediği şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Şirketin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi ve Şirketin rücu hakkının daima saklı kalacağını,

– Üye verilerinin Şirketin ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Şirketin sorumlu olmayacağını,

– Üye gerek şirketin ve gerekse diğer üye ve danışanların siyasi, dini tercihlerine saygısızlık ve /veya  cinsiyet eşitçiliğine aykırı tutum temellerine dayalı uyumsuzluk yaratmamayı, kavga etmemeyi ve/veya bu sözleşmede düzenlenmemiş bazı hak ve ayrıcalıkların şahsına özel olarak tanınmasına ilişkin taleplerde bulunmamayı, ihmalden kaynaklanmış olsa dahi, burada sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu sözleşmenin icra edilmesini doğrudan veya dolaylı olarak güçleştirecek her tür eylemi nedeniyle kendisi ile çalışılmasını kendi iradesi ile zorlaştırması veya imkansız hale getirmesi, tehdit, hakaret, yahut Türkiye Cumhuriyeti Anayası ve yasalarına, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

– Web sitesi üzerinde eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

– Diğer Üye, danışan ve kullanıcıların hizmetleri kullanmasını etkileyecek/engelleyecek davranışlarda bulunmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

– Mevzuat uyarınca postalanması/paylaşılması yasak ve/veya konusu suç teşkil eden veya rekabete aykırı, gizli  bilgileri paylaşmamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, çoğaltmamayı, aksi takdirde Şirketin uğradığı/uğrayacağı zararları ilk talep halinde nakden ve defaten tazmin etmeyi, Şirketin bu zararlara dair rücu hakkının daima saklı kalacağını,

– Üye “Kullanıcı Adı”yla  yapılmış/yapılacak her türlü işlemden şahsen sorumlu olduğunu,

– Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm zararlardan sorumluluğunun devam edeceğini; Şirketin uğradığı/uğrayacağı zararları ilk talep halinde nakden ve defaten tazmin etmeyi, Şirketin bu zararlara dair rücu hakkının daima saklı kalacağını,

– Tüm bu maddeleri okuyup, anlayarak kabul ve taahhüt etmiştir.

VI- ŞİRKETE TAAHHÜT EDİLMİŞ HAKLAR:

Şirket Web Sitesi’nin, herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirketin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Şirketin Web Sitesi hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumluluğu doğmayacaktır.  

Bu sözleşme hiçbir şekilde web sitesi hizmetlerinin sürekli olarak, güvenli ve hatasız olarak çalışacağı, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağı, servis kalitesinin herkesin beklentilerini karşılayacağı ve tatmin edeceği şeklinde yorumlanamaz.  Şirket kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

Üye bu maddede sayılan hakları Şirkete bahşederek bu sözleşmeye taraf olduğunu kabul eder.

VII- GİZLİLİK:

1-Üye, web sitesi içeriğinde bulunan fotoğraf, video ve diğer görsel ve yazılı materyalin izin alınmadan, herhangi bir amaçla, herhangi bir yöntemle kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil etmekte olduğunu bildiğini, bu tür eylemleri işleyenler hakkında Şirket tarafından suç duyurusunda bulunulacağını bildiğini, hakkında kamu davası açılarak cezalandırılacağı ve maddi/manevi tazminat davaları açılacağını, rekabet hükümlerine aykırılıktan ötürü ayrıca tazminat davası haklarının saklı olduğunu anladığını, kabul eder.

2-Web Sitesi üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve İnternet Sitesini kullanırken kullanıcılardan, Üyelerden bazı kişisel bilgilerin (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz vb.) verilmesini talep etmektedir. Bu bilgiler, Üyelerin Şirketten ve web sitesi hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, haber, kampanya, yeni ürün/eğitim içerikleri, tanıtım, reklam ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, Üye tarafından istenmeyen e-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye’nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.Üye’nin İnternet Sitesi ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler üçüncü kişi iş ortakları hariç olmak üzere bu amaç dışında kullanılmaz ve paylaşılmaz.

3-Üye, kişisel bilgilerinin Şirket tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, web sitesi üzerinden vermiş olduğu elektronik posta adresine  ürün ve servisleri ile ilgili kampanya, bülten, tanıtım, reklam ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Şirket tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder. Şirket tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan ‘E-bülten listesinden çıkma’ seçeneğini kullanır.

4-Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar için işlenen kişisel veriler, üyenin online verdiği açık rızasına istinaden veya 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesin deki hukuka uygunluk sebepleri dahilinde ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla aşağıda yer alan mecralarda pazarlama ve reklam faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla Kanunu’nun 4., 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılmaktadır.

5-Üye’nin kişisel bilgileri, ancak resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir.

6-Şirket üyelerinin bilgilerini aşağıda belirtilen koşullardan birinin ya da hepsinin gerçekleşmesi halinde ilgili resmi merciiler ile paylaşma hakkına sahiptir:

– Resmi makamlardan üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi durumunda,

– Üyenin sistemin çalışmasını engelleyecek bir sabotaj ya da saldırı yaptığının tespit edilmesi durumunda,

-Ayrıca 6698 sayılı kanunun verilerin gerekli hallerde yurtdışına aktarılmasını düzenleyen 5. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hükmünden hareketle özel nitelikli olmayan verilerinizin eğitimlerin gerçekleştirileceği platform ve üçüncü kişi iş ortaklarımızla paylaşılması durumunda yurt dışına aktarılabilmektedir.

8- Üyeliği sözleşmede belirtilen sebeplerden dolayı iptal edilmiş bir üyenin yeniden üye olarak sözleşme ihlalini tekrarlaması durumunda ve bunlarla sınırlı olmayan benzeri diğer hallerde Şirket Üyelerin dosyalarının saklanması için uygun göreceği büyüklükte kota tahsisi yapabilir. Şirket ihtiyaca göre kotaları artırma ve azaltma yetkisini saklı tutar. Şirket üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların, bilgilerin bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Şirketi sorumlu tutulmayacaktır. Şirket kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. Şirket üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin İnternet Sitesi’ne eklediği mesaj, eğitim materyali, haber, dosya, video web sayfası gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik, resim vb. tüm eserleri tanıtım, duyurum amacı ile yayınlama ve/veya site içerisinde Şirket tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Üye, Şirketten telif ve benzeri hiçbir ücret talep etmeyecektir. Üyeler başkalarına ait fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Üyeler sadece telif hakları kendisine ait olan İçeriği sisteme yükleyebilir. Eğer Üye, fikri ve sınai mülkiyet hakları başkasına ait olan yazı, fotoğraf, resim, logo, video ve sair içeriği, söz konusu eser ve hak sahiplerinin izni olmaksızın sisteme yüklerse, Şirket ihlale konu olan İçeriği derhal yayından kaldırmak ve gerektiğinde bu ihlali gerçekleştiren üyelerin üyeliğine son vermek haklarına sahiptir. Üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden üyeler, bu ihlallerden ve bu ihlallerden doğan her türlü zarardan üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına karşı hukuki ve cezai olarak bizzat sorumludurlar. Şirketin bu zararlara dair rücu hakkı daima saklıdır. Şirket, Üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına üyenin özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

Şirket başka internet sitelerine link verebilir. Link verilen internet sitelerinde yayınlanan içeriklerin doğruluğu Şirket tarafından garanti edilmemektedir. Link verilmesi, link verilen web sitelerinin içeriğinin Şirket tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Üye, link verilen internet sitelerinin içeriklerinden Şirketin sorumlu olmadığını kabul eder. Bu sitelerin kullanımı veya içerikleri nedeniyle ya da sağlanan hizmetler nedeniyle doğabilecek her türlü zarardan Üye’nin kendisi sorumludur. Şirket ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman https://www.sarakizildel.com/uyelik-sozlesmesi/ adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Servisler ile ilgili değişiklikler site içerisinde duyurulacaktır ve gerektiğinde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması istenecektir. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri önerilmektedir. Şirket üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Şirket ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

9-Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Şirkete aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek Şirketten herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, Şirkete bir kusur atfetmeyeceğini, cezai ve hukuki sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

VIII- DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Şirketin defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

IX-MÜCBİR SEBEP:

Mücbir sebep ve beklenilmeyen haller, akdi sorumlulukların tamamen veya kısmen ifasını engelleyen veya geciktiren, kendisinden kaçınılamayan veya önceden kestirilmeyen ve tahdidi olmamak kaydıyla, aşağıda sayılmış olan hususlardır:

Mücbir sebepler; (yangın, su baskını, deprem heyelan, salgın hastalıklar, savaş hali, yaygın şiddet olayları, yasa, tüzük, yönetmelik, yetkili merciilerin kararları, sabotaj, grev, lokavt, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları gibi tarafların iradeleri dışında oluşan, öngörülemeyen durumlar) hallerinde tarafların yükümlülükleri dondurulur.

Bu sürenin altı ayı geçmesi halinde ise sözleşmenin akibeti taraflarca görüşülerek karara bağlanır. Buna göre, akdin feshine veya mücbir sebebin ya da beklenmeyen halin sona ermesinin beklenmesine taraflar müştereken karar verebilirler. Müştereken bir karara varılmaz ise, taraflardan her biri, tek taraflı beyan ile tazminat talep etme hakkı olmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

X-DEVİR YASAĞI

Taraflar; bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını hiç bir şekil ve suretle üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere devir, temlik ve nakil edemezler.

XI-TEBLİGAT:

Üyenin, Şirkete bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her tür bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak Şirkete 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

XII-FESİH:

Taraflar dilediği zaman işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

XIII- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

Taraflar üyenin, kullanıcının ve danışanın hizmeti aldığı yere ve vatandaşlığına bakılmaksızın bu sözleşmeden doğacak tüm uyuşmazlıklara Türkiye Cumhuriyeti yasalarının münhasıran uygulanacağını kabul ederler.

Taraflar, bu sözleşme ile ilgili doğabilecek uyuşmazlıkları öncelikle kendi aralarında sulhen halletmeye gayret edeceklerdir.

Taraflar, fikri mülkiyet hakların ilişkin özel kanun bulunduğunu, fikri mülkiyet hukukundan doğacak her tür uyuşmazlığın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu lafzında hüküm doğuracağından bahisle, uyuşmazlığın ihtisas mahkemelerinin görev alanına girdiğini, bu anlamda Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nden görev beklendiğini, Özel Kanun ile tanımlanmamış hususlarda meri Türkiye Cumhuriyeti yasalarının, Tüketiciyi Koruma Kanunu, Borçlar Kanunu ve Ticaret Hukuku mevzuatının uygulama alanı bulacağını bilir ve kabul eder.

Taraflar bu sözleşmeden doğacak ve sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri Ve İcra Dairelerini münhasıran yetkili olarak kabul etmişlerdir.